Fizjomed Fizjoterapia domowa

Strona główna

FIZJOMED oferuje kompleksową usługę, obejmującą ćwiczenia ruchowe usprawniające zdolności motoryczne, ćwiczenia neurofizjologiczne, elektroterapię, laseroterapię, światłolecznictwo, terapię ultradźwiękami, masaż leczniczy i limfatyczny oraz inne.

Fizjoterapia domowa jest usługą rehabilitacji medycznej, skierowaną do pacjentów pozostających w domu i mających trudności z przemieszczaniem się, co ogranicza możliwości dotarcia do punktów oferujących świadczenia rehabilitacyjne w warunkach ambulatoryjnych. Usługa rehabilitacji domowej skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu, powstałymi w wyniku:

  • Ogniskowego uszkodzenia mózgu
  • Ciężkiego uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego
  • Uszkodzenia rdzenia kręgowego
  • Chorób zwyrodnieniowych stawów kolanowych i biodrowych, po zabiegach endoplastyki stawu
  • Chorób przewlekłych
  • Urazów kończyn dolnych